top of page

Aforismen

Componist Paul van Gulick schrijft aforismen om zijn gedachten te ordenen en kleur te geven aan zijn bestaan.

Muziek

'Mens en muziek zijn onloskoppelbaar met elkaar verbonden.'

'Muziek onderscheidt zich van andere geluiden die tot ons komen.'

'Muziek ontstaat als mensen geluiden gaan ordenen.'

'Muziek is een constructie in de tijd waarbij de luisteraar de tonen en

geluiden met elkaar in verband brengt.'

'Als de compositie eenmaal geschreven is,

zijn de uitvoerende musici aan zet.'

'Het spelen van genoteerde muziek is een her-schepping van wat een componist bedacht heeft.'

'De uitvoerende musicus is met zijn interpretatie tussenpersoon tussen componist en luisteraar.'

'Een componist weet niet per definitie hoe zijn bedoelingen het beste tot klinken kan worden gebracht.'

'Musiceren waarbij het hart en het hoofd in harmonie zijn,

is het hoogst haalbare.'

'In de ontvanger krijgt de emotionele diepgang van de muziek vorm.'

'Het is de creatieve geest die ontdekt en schept. De theoreticus beschrijft de wetmatigheden in wat met scheppende energie ontstaan is.'

'Het volgen van theoretische regels leidt in het gunstigste geval tot imitatie en gelukkig bijna altijd tot verwondering over de wijze waarop het creatieve genie afwijkt van eerder opgestelde regels.'

'Innerlijk "luisteren" naar muziek is een uitstekende manier om diverse stemmen in je hoofd te laten harmoniëren.'

'Intellectueel luisteren, is een keuze; associatief luisteren, overkomt je.'

'Het associatief beluisteren van muziek levert per definitie de grootste emotionele diepgang bij de luisteraar op.'

'Gepassioneerde focus is een voorwaarde om ergens meester in te worden.'

'Luisteren naar wat een meester over zijn vakgebied zegt, is de sleutel tot begrip.'

'Het doorgronden van het vakmanschap van de meester vergroot het genoegen waarmee je producten van het meesterschap kunt appreciëren.'

'Musiceren is bij de musicus een precair evenwicht tussen ratio en emotie.'

'Opera is de ideale vermenging van kunsten.'

'Zo stil als het in het begin was, wordt het onherroepelijk weer

opnieuw in elk leven.'

'Streven naar perfectie kan genieten danig in de weg staan.'

'Uit inspiratie wordt het lied geboren,

uit menselijk handelen komt het tot leven.'

'Het lied verenigt woord en muziek tot een nieuw eigenheid die boven de afzonderlijke delen kan uitstijgen.'

'Componeren, met als herkomst het Latijnse ‘componere’ (samen-zetten), is niet zo’n individuele bezigheid als je op het eerste gezicht zou denken.'

'Tijd en inzicht zijn met elkaar verbonden; hoe meer tijd je ergens in investeert, hoe dieper het inzicht.'

'Je kunt jezelf scherp houden door elke dag een realistisch doel te verwezenlijken.'

'Er bestaat een intuïtief weten, buiten levenservaring en scholing om.'

'Muziek refereert alleen naar zichzelf, ook al hoop je dat het anders is.'

'Muziek bestaat zolang het klinkt'

'Bij beeldende kunst ga je van het geheel naar het detail; bij muziek ga je vanuit het detail (de klinkende noot) naar het gehele muziekstuk dat alleen in je gedachten geconstrueerd wordt.'

'Het notenschrift is een gebrekkige weergave van hoe muziek

zou kunnen klinken.'

'Een muziekstuk helder met woorden uitleggen is even moeilijk als het maken van een portret aan de hand van een beschrijving.'

'Muziek en liefde roepen krachtige emoties op.'

'Zowel liefde als muziek verwijzen naar de grenzeloze

stroom der dingen.'

bottom of page