top of page

Aforismen

Componist Paul van Gulick schrijft aforismen om zijn gedachten te ordenen en kleur te geven aan zijn bestaan.

Levenswijsheid

'Filosoferen is afstand nemen.'

'Er bestaan vormen van weten die doel op zichzelf zijn.'

'‘Weten’ zonder enkel verband te hebben met praktische of commerciële toepassingen is ook ‘weten’.'

'Wij zoeken geen inzicht om enig nut buiten die kennis zelf.'

'Het is door verwondering dat mensen zijn gaan filosoferen.'

'Belangeloze kennis, kennis die geen enkel utilitair doel dient, heeft ook nut; zij het in universelere betekenis.'

'Belangeloze kennis, kennis die geen enkel utilitair doel dient, heeft ook nut; zij het in universelere betekenis.'

'Filosofie houdt een spiegel voor.'

'Een filosoof is iemand die het ook niet weet.'

'Zelfkennis is méér zien dan alleen jezelf. Daarom hield Vrouwe Prudentia vaak een bolle spiegel vast.'

'Zelfkennis is méér zien dan alleen jezelf. Daarom hield Vrouwe Prudentia vaak een bolle spiegel vast.'

'Door werkelijk naar de ander te luisteren, geef je aan dat je van standpunt zou kunnen veranderen.'

'Volle aandacht voor het een, sluit volle aandacht voor het ander uit.'

'De door de cultuur ingegeven rangorde van geestelijke waarden is de basis voor de keuzes die we maken.'

'Empathie is de sleutel tot werkelijke verbinding.'

'Er is een wezenlijk verschil tussen iets meteen willen en iets doordacht wensen of nastreven.'

'Impulsieve beslissingen kunnen juist heel goed of vreselijk slecht uitpakken.'

'Hoop is een belangrijke motor van vooruitgang.'

'De overdaad in het rijke Europa brengt niet het mooiste in de inwoners naar boven.'

'Wie bezit, heeft iets te verliezen en dus een belang.'

'Wie niets heeft, heeft mogelijkheden meer te krijgen; wie veel heeft, heeft meer te verliezen dan te winnen.'

'Bezit smaakt altijd naar meer.'

'Doodgaan kan iedereen; toch is het een kunst op zich.'

'Zo stil als het in het begin was, wordt het onherroepelijk weer

opnieuw in elk leven.'

'Zinloosheid hoeft geluk niet in de weg te staan.

Ook zonder zingeving is geluk mogelijk.'

'Het doelgericht streven naar geluk is tot mislukken gedoemd; geluk overkomt je.'

'De selectieve manier waarop je indrukken absorbeert, geeft kleur aan je leven; zoals pigmenten hun kleurwerking ontlenen aan de absorptie van bepaalde golflengten van het zichtbare licht.

Absorbeer je alles, is je leven zwart.'

'Streven naar perfectie kan genieten danig in de weg staan.'

'Als je de lat hoog legt, ligt frustratie op de loer.'

'Mooie woorden bestaan bij gratie van de context waarin ze gebruikt worden.'

'Bij het ouder worden, is "tijd" een steeds belangrijkere factor bij het maken van keuzes.'

'Geld is ook maar door mensen bedacht;

ook zonder geld is menselijk leven mogelijk.'

'De mens verzamelt bezit waarvan de emotionele waarde verandert als de bezitter overlijdt.'

'Economische waarde hangt samen met schaarste.'

'De economische waarde staat op zich los van emotionele waarde.'

'Het abstractieniveau van de filosofische vragen is voor de meeste mensen sterk gerelateerd aan het welvaartsniveau.'

'Een foto is een verstilde herinnering aan iets wat nooit meer is of kan zijn.'

'Het is beter om het met minder leuk te hebben,

dan met meer vervelend.'

'Ik ben waarschijnlijk niet wie ik denk dat ik was.'

'Zelfs slapen is soms een hele opgave.'

'Hoe stelliger de bewering, des te meer je op je hoede moet zijn.'

'Zo rood als mijn bloed is, zo blauw zijn mijn gedachten.'

'Als het te mooi is om waar te zijn, heb je geluk.'

'Gevoelens van dankbaarheid reacties op situaties

waar je weinig grip op hebt.'

'In elk mens schuilt een filosoof, maar soms blijft die een heel leven voor ons verscholen.'

'Tijd en inzicht zijn met elkaar verbonden; hoe meer tijd je ergens in investeert, hoe dieper het inzicht.'

'Er bestaat een intuïtief weten, buiten levenservaring en scholing om.'

'Overbelichting geeft een vertekend beeld van wat je als werkelijkheid ervaart.'

'Snelheid heeft grote invloed op de interactie met je leefomgeving.'

'Regelmatig opnieuw scherpstellen is bij bewegend en voortschrijdend inzicht een noodzakelijkheid.'

'Wat je met je leven kunt doen, is niet alleen aan jezelf om te bepalen.'

'We laten sporen na, zonder te weten waarheen en waartoe we gaan.'

'Zonder oprechte interesse in de persoon ontstaat er nooit een breed draagvlak voor verandering.'

'Net als je de wereld een beetje begint te doorgronden, is de tijd gekomen om heen te gaan.'

'Als je jezelf een spiegel voorhoudt, zie je niet wat de ander ziet als die naar je kijkt.'

'We zullen de ‘ander’ nooit helemaal kunnen doorgronden.'

'Overleven staat denken over leven in de weg.'

'Een pandemie doet je beseffen wat er werkelijk toe doet.'

'De mens die zijn laatste adem uitblaast, is in de loop van de natuur gelijkwaardig aan de vlinder die uitgeput bezwijkt aan de koude ochtendlucht.'

'Genuanceerd tegen zaken aankijken, wordt niet altijd als kracht gezien.'

'Sommigen hebben goden nodig omdat het leven zonder zingeving voor hen geen betekenis heeft.'

'Het streven naar een betere wereld is als het willen bereiken van een onbereikbare stip op de horizon.'

'Altruisme zonder enige vorm van eigenbelang is een zeldzaamheid.'

'De zoektocht naar het kind in jezelf maakt de weg vrij voor het doorbreken van je referentiekader.'

bottom of page