top of page

Paradijselijke Reizen

Een compositie voor koor op teksten van Dante, met verbindende gedichten van Annemarie Estor en illustraties van Anne van Buul. De compositie markeert voor mij een omslag van componeren. Onder invloed van mijn ontmoetingen met Russische musici is hier sprake van een nieuw besef van harmonie en contrapunt.

Professor Mazzotta van de Amerikaanse Yale Universiteit omschreef deze samenwerking tussen Annenmarie Estor en mij als volgt: ‘A gorgeous project. In my long career as a teacher of Dante in America, I have not seen such a creative, briljant conversation of the arts – poetry and music – as I see now.’

Het idee

Het idee van de “Paradijselijke Reizen” is van lang geleden. De teksten van Dantes Divina Comedia houden mij al sinds mijn adolescentie bezig. Een beschrijving van een reis op zoek naar het antwoord op de vraag naar de zin van het leven intrigeerde mij bijzonder. Het stond voor mij vast dat ik iets met die teksten wilde doen. In welke vorm ik dat zou gieten stond me niet duidelijk voor de geest. Het Kamerkoor BonTon nam in mijn leven een belangrijke plaats in. Ik had het koor opgericht en het was een hechte vriendenclub. Het leek me dan ook een goed idee om als dirigent van het koor een compositie te schrijven van 21 delen (7x3), opgedragen aan het kamerkoor en de individuele leden van het koor. Ik heb geprobeerd teksten te koppelen aan (karakters van) individuele koorleden. Het werd een compositie waarbij het resultaat meer dan de som der delen is.

Prachtige gedichten en fraaie illustraties

Daarbij komt dat een alt van het eerste uur, Annemarie Estor Phd, bereid was om zeven prachtige gedichten te schrijven die de eenheid van het geheel onderstrepen. Haar teksten lopen telkens vooruit op de drie composities die dan volgen. Anne van Buul heeft de illustraties van het gezamenlijke kunstwerk voor haar rekening genomen. Al met al is het een compositie geworden waar ik met trots op terugkijk. Het is een persoonlijk document geworden van vijf jaar Kamerkoor BonTon. Het koor inspireerde mij tot grootse prestaties.

Componist Paul van Gulick in zijn werkkamer.
Paradijselijke Reizen'
bottom of page