top of page

Dirigent

Nederlandse Dirigent

Naast mijn huidige dirigentschap bij het JeroenBosch Koor,

vervul ik gastdirigentschappen in diverse landen.

Vanaf mijn 5de levensjaar zong ik al in het kerkkoor van de Michaelparochie in Eindhoven. Daarnaast volgde ik pianolessen aan de Eindhovense Muziekschool. Gaandeweg ging ik koren begeleiden op piano en pijporgel. Toen ik 17 jaar was, werd ik dirigent van diverse koren en muziekverenigingen. Het lag dus in de lijn der verwachtingen dat ik Koor- en Orkestdirectie zou gaan studeren.

 

Ik werd eervol uitgenodigd voor gastdirigent-schappen bij het Academisch Symfonisch Orkest uit Krasnoyarsk, de kamerkoren "Academia" en "Tebe Pojem", alsmede het Academisch Philharmonisch Symfonieorkest in Chernihiv en de kamerkoren "Blahovist" en "Bortniansky". Nog niet zolang geleden was het mogelijk om met muzikanten uit Rusland én Oekraïne contacten te onderhouden en gezamenlijk te musiceren. Dit is nu veel moeilijker geworden. Al jaren werk ik samen met Dr. Joanna Gutowska-Kuźmicz en haar koren Agricola en ChórUR. Hierdoor zijn al vele mooie concerten tot stand gekomen.

Ik heb vele grotere composities uit de vocale en instrumentale literatuur uitgevoerd. Hieronder  vindt u een globaal overzicht van de door mij uitgevoerde werken per componist alfabetisch geordend:

bottom of page