top of page

Aforismen

Componist Paul van Gulick schrijft aforismen om zijn gedachten te ordenen en kleur te geven aan zijn bestaan.

Normen en Waarden

'Onderhandelen vanuit een deontologische ethiek, die naar de ethische aanvaardbaarheid van daden op zich kijkt, is veel lastiger dan vanuit de consequentialistische ethiek, waarbij het doel de middelen heiligt.'

'Het meest juiste is het mooiste, maar ook van het foute kan grote aantrekkingskracht uitgaan.'

'De door de cultuur ingegeven rangorde van geestelijke waarden is de basis voor de keuzes die we maken.'

'Het is hoogmoedig om je eigen handelen en denken waardevoller te achten dan die van anderen.'

'Iedereen zou zich af moeten vragen of het waar is wat beweerd wordt.'

'In de rangorde van geestelijke waarde speelt de emotionele waarde een belangrijkere rol dan de economische waarde.'

'Er komt in ieders leven een moment dat je jezelf afvraagt of het ertoe heeft gedaan dat je er bent.'

'Sommige zaken zijn zo vanzelfsprekend dat we ons niet meer afvragen of het anders kan.'

'Het is noodzakelijk om regelmatig het behaaglijke dekbed van onze vanzelfsprekende zekerheden en opvattingen eens op te schudden.'

'Het doelgericht streven naar geluk is tot mislukken gedoemd; geluk overkomt je.'

'Mooie woorden bestaan bij gratie van de context waarin ze gebruikt worden.'

'Zelfverrijking kan, evenals het vergaren van macht en invloed, ook een politiek ideaal zijn.'

'Wie bezit, heeft een belang.'

'Hoe stelliger de bewering, des te meer je op je hoede moet zijn.'

'Er bestaat een intuïtief weten, buiten levenservaring en scholing om.'

'Overbelichting geeft een vertekend beeld van wat je als werkelijkheid ervaart.'

'Wat je met je leven kunt doen, is niet alleen aan jezelf om te bepalen.'

'Door ontmoeting wordt empathie gevoed.'

'Zonder oprechte interesse in de persoon ontstaat er nooit een breed draagvlak voor verandering.'

'Vertrouwelijkheid afdwingen, heeft altijd als bedoeling om je op slinkse wijze deelgenoot te maken.'

bottom of page