top of page

Aforismen

Componist Paul van Gulick schrijft aforismen om zijn gedachten te ordenen en kleur te geven aan zijn bestaan.

'Schoonheid vinden in de eenvoud

is oog hebben voor de essentie van esthetiek.'

'Esthetica is ontstaan uit het menselijke verlangen om met de rede te snappen wat we met het hart ervaren.'

'Ultieme schoonheid laat zich niet vangen in theoretische modellen. Alleen al de pogingen daartoe raken Kant noch wal.'

'Het meest juiste is het mooiste, maar ook van het foute kan grote aantrekkingskracht uitgaan.'

'Schoonheid gaat niet alleen over mooi en lelijk.'

'Wij zien de schoonheid in wat we beminnen.'

'Schoonheid en verlangen zijn hartstochtelijk met elkaar verbonden.'

'Schoonheid omvat niet alleen wat we zintuigelijk waarnemen

met oor en oog.'

'Er bestaat innerlijke schoonheid.'

'Het oog van de geest, dat eigenschappen van ziel en karakter waarneemt, bepaalt in belangrijke mate wat wij als schoonheid ervaren.'

'Het is de creatieve geest die ontdekt en schept. De theoreticus beschrijft de wetmatigheden in wat met scheppende energie ontstaan is.'

'Het volgen van theoretische regels leidt in het gunstigste geval tot imitatie en gelukkig bijna altijd tot verwondering over de wijze waarop het creatieve genie afwijkt van eerder opgestelde regels.'

'Het liefst maakt de mens in deze tijd als een Polykleitos

zijn eigen Canon.'

'Innerlijk "luisteren" naar muziek is een uitstekende manier om diverse stemmen in je hoofd te laten harmoniëren.'

'Intellectueel luisteren, is een keuze; associatief luisteren, overkomt je.'

'Het associatief beluisteren van muziek levert per definitie de grootste emotionele diepgang bij de luisteraar op.'

'De door de cultuur ingegeven rangorde van geestelijke waarden is de basis voor de keuzes die we maken.'

'Het is hoogmoedig om je eigen handelen en denken waardevoller te achten dan die van anderen.'

'Gepassioneerde focus is een voorwaarde om ergens meester in te worden.'

'Luisteren naar wat een meester over zijn vakgebied zegt, is de sleutel tot begrip.'

'Zelfactualisatie, en dus ook het genieten van en streven naar schoonheid en wijsheid, kan op ieder niveau manifest zijn.'

'Het mooiste en beste komt naar boven tijdens een lange wandeling.'

'Het doorgronden van het vakmanschap van de meester vergroot het genoegen waarmee je producten van het meesterschap kunt appreciëren.'

'Musiceren is bij de musicus een precair evenwicht tussen ratio en emotie.'

'De mens maakt kunst omdat hij het niet laten kan.'

'Opera is de ideale vermenging van kunsten.'

'Kunst kan uitdrukken wat niet in woorden te vangen is.'

'Doodgaan kan iedereen; toch is het een kunst op zich.'

'Zo stil als het in het begin was, wordt het onherroepelijk weer

opnieuw in elk leven.'

'Zinloosheid hoeft geluk niet in de weg te staan.'

'Ook zonder zingeving is geluk mogelijk.'

'Het doelgericht streven naar geluk is tot mislukken gedoemd; geluk overkomt je.'

'De selectieve manier waarop je indrukken absorbeert, geeft kleur aan je leven; zoals pigmenten hun kleurwerking ontlenen aan de absorptie van bepaalde golflengten van het zichtbare licht.

Absorbeer je alles, is je leven zwart.'

'Streven naar perfectie kan genieten danig in de weg staan.'

'Als je de lat hoog legt, ligt frustratie op de loer.'

'Mooie woorden bestaan bij gratie van de context waarin ze gebruikt worden.'

'Uit inspiratie wordt het lied geboren,

uit menselijk handelen komt het tot leven.'

'Het lied verenigt woord en muziek tot een nieuw eigenheid die boven de afzonderlijke delen kan uitstijgen.'

'Componeren, met als herkomst het Latijnse ‘componere’ (samen-zetten), is niet zo’n individuele bezigheid als je op het eerste gezicht zou denken.'

'Bij het ouder worden, is "tijd" een steeds belangrijkere factor bij het maken van keuzes.'

'Zelfverrijking kan, evenals het vergaren van macht en invloed, ook een politiek ideaal zijn.'

'Wie bezit, heeft een belang.'

'Het is beter om het met minder leuk te hebben,

dan met meer vervelend.'

'Ik ben waarschijnlijk niet wie ik denk dat ik was.'

'Zelfs slapen is soms een hele opgave.'

'Hoe stelliger de bewering, des te meer je op je hoede moet zijn.'

'Zo rood als mijn bloed is, zo blauw zijn mijn gedachten.'

'Als het te mooi is om waar te zijn, heb je geluk.'

'In elk mens schuilt een filosoof, maar soms blijft die een heel leven voor ons verscholen.'

'Tijd en inzicht zijn met elkaar verbonden; hoe meer tijd je ergens in investeert, hoe dieper het inzicht.'

'Je kunt jezelf scherp houden door elke dag een realistisch doel te verwezenlijken.'

'Er bestaat een intuïtief weten, buiten levenservaring en scholing om.'

'Overbelichting geeft een vertekend beeld van wat je als werkelijkheid ervaart.'

'Snelheid heeft grote invloed op de interactie met je leefomgeving.'

'Muziek refereert alleen naar zichzelf, ook al hoop je dat het anders is.'

'Regelmatig opnieuw scherpstellen is bij bewegend en voortschrijdend inzicht een noodzakelijkheid.'

'Wat je met je leven kunt doen, is niet alleen aan jezelf om te bepalen.'

'We laten sporen na, zonder te weten waarheen en waartoe we gaan.'

'Alleen bij excellente managers sluiten grootschalige expansie én inhoudelijke verdieping elkaar niet uit.'

'Zonder oprechte interesse in de persoon ontstaat er nooit een breed draagvlak voor verandering.'

bottom of page